Kraj Vysočina investuje 50 mil. Kč do kybernetické bezpečnosti

Kraj Vysočina investuje 50 milionů Kč do zvýšení kybernetické bezpečnosti prostřednictvím projektu "Kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina 2022". Projekt se zaměřuje na bezpečný DNS resolving, sběr a analýzu událostí, IT provoz a správu zranitelností. Financován je z 85 % z IROP a státního rozpočtu.

uniweb weby

Kraj Vysočina se rozhodl významně posílit úroveň kybernetické bezpečnosti na svém území prostřednictvím projektu s názvem 'Kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina 2022'. Projekt, jehož realizaci zajistily odbor informatiky a odbor analýz a podpory řízení ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, slibuje výrazné zlepšení ochrany před kybernetickými hrozbami.

Hlavní cíle projektu zahrnují několik klíčových oblastí: zabezpečený DNS resolving a přístup uživatelů do veřejného internetu, sběr a analýzu událostí, provoz IT a dodržování požadavků, a správa a řízení zranitelností. K dosažení těchto cílů budou pořízeny potřebné hardwarové a softwarové nástroje, které poskytnou nezbytnou infrastrukturu pro realizaci zmíněných opatření.

Celkový rozpočet projektu činí 50 milionů Kč, přičemž 85 % nákladů bude pokryto z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a státního rozpočtu. Integrovaný regionální operační program zahrnuje financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a českého státního rozpočtu, což znamená, že projekt bude spolufinancován jak z evropských, tak i českých zdrojů.

Projektová žádost byla důkladně připravena, aby odpovídala požadavkům výzvy č. 4 - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – SC 1.1 (PR), které stanovují specifické kritéria a podmínky pro přidělení finančních prostředků. Tento přístup zajistí, že všechny plánované činnosti budou prováděny na vysoké úrovni profesionální kvality a budou plně v souladu s aktuálními normami a doporučeními v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Výsledkem realizace projektu bude významné zvýšení bezpečnosti informačních systémů v Kraji Vysočina, což přispěje k eliminaci rizik spojených s kybernetickými hrozbami. Obyvatelé kraje se tak mohou těšit na bezpečnější a stabilnější provoz veřejných internetových služeb, což v konečném důsledku povede k vyšší ochraně citlivých dat a lepší kvalitě života.


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024