Udržitelná energie na Vysočině - konference nabídla inovativní řešení

Udržitelné hospodaření s energiemi v Kraji Vysočina je klíčové jak pro veřejný, tak i podnikový sektor. Důležitost efektivního využívání energie a nízkouhlíkových řešení je ilustrována na projektech jako je plánovaná jaderná elektrárna Dukovany II. a rozvoj přenosové soustavy. Nedávná konference, které se zúčastnili odborníci z České republiky, Rakouska a Německa, přinesla inspirativní přístupy k energetické udržitelnosti, včetně využití obnovitelných zdrojů a technologií vodíkové mobility. Tato

uniweb weby

Zadejte komentář

UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy