Vysočina má tři nové kulturní památky

Secesní vodojem ve Skorkově na Havlíčkobrodsku, bývalý panský špýchar v Krucemburku a sklepení v Želetavě jsou od prvního čtvrtletí letošního roku novými kulturními památkami v Kraji Vysočina.

uniweb weby

Secesní vodojem obecního gravitačního vodovodu najdeme jižně od obce Skorkov na Havlíčkobrodsku. Jde o drobnou stavbu z roku 1912 postavenou podle projektu Václava Špitálského, která byla určena pro zásobování obce Skorkova pitnou vodou z přírodního zdroje. „Jedná se o významnou plně funkční technickou památku, která se dochovala v původním stavu bez větších úprav. Svým kvalitním provedením venkovního pláště i citlivým osazením do terénu tvoří architektonicky významnou stavbu v okolní zalesněné krajině“, konstatuje ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová. 

Bývalý panský špýchar v Krucemburku na Havlíčkobrodsku z 2. poloviny 17. století se řadí mezi nejstarší a nejzajímavější budovy v obci. Stavba se nachází u Městeckého potoka v místech bývalé středověké tvrze. V letech 1782 – 1786 sloužila budova jako sakrální prostor a evangelická škola, poté byla přebudována pro účely bydlení. V 70. letech 19. století potkala někdejší sýpku změna. Byla vykoupena a přičleněna k areálu koželužny a stala se správní budovou továrny. Její areál plní i dnes výrobní funkci a sýpka je její součástí. Hodnotu stavby zvyšuje urbanistický kontext daný sousedstvím architektonicky významných vil Bílé od Václava Roštlapila a Červené od Josefa Gočára.

Sklepení při bývalém panském pivovaru v Želetavě na Třebíčsku je součástí památky tvrz Starý hrad, který sloužil od roku 1568 jako významný panský pivovar. „Starý hrad byl zapsán jako památka už v roce 1968. Sklepení k němu historicky i funkčně přináleží a zároveň je hodnotným reprezentantem důležité historické etapy, kdy areál tvrze sloužil jako panský pivovar“, shrnuje Martina Indrová. Sklepy tvoří integrální součást pivovaru, ze své podstaty vždy náležely funkčně i historicky k památce Starý hrad. Byly zakončeny tzv. lednicí, jež sloužila k celoročnímu uchování ledu, který chladil pivo jak ve sklepích, tak i v želetavských hostincích.  Dodnes je dochována cesta, která sloužila k zásobování pivovarských lednic ledem z pivovarského rybníku. Dochovaly se i vzrostlé stromy, které byly vysazeny při stavbě sklepů a sloužily k zastínění sklepení. 

Kromě 2 974 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí tři městské a tři vesnické památkové rezervace, 22 městských a pět vesnických památkových zón a jedna krajinná památková zóna. Kraj Vysočina se navíc pyšní nejvyšším počtem památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa.


Zdroj: NPÚ, územní odborné pracoviště v Telči

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy