ZPRÁVY Kraj vysočina Vysočina

Vysočina investuje do cyklostezek, splnila všechny žádosti

Kraj Vysočina letos věnuje 22 milionů korun na výstavbu cyklotras a cyklostezek, o 2 miliony více než v loňském roce. Navzdory tomu, že poptávka obcí po dotacích stále převažuje, bylo možné vyhovět všem žádostem o dotace.

0

Před 3 týdny Michaela Prokopová

Kraj Vysočina bude v českorakouské spolupráci pokračovat

Kraj Vysočina bude v českorakouské spolupráci pokračovat, zvláště v oblasti paliativní péče. Cílem je výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a hledání společných řešení.

0

Před měsícem Adam Wágner

Nové parkoviště u nemocnice: rychlá výstavba, 36 milionů investic

Kraj Vysočina plánuje vybudovat nové venkovní parkoviště u nemocnice v Jihlavě, aby řešilo nedostatek parkovacích míst. Stavba začne v létě a dokončí se na podzim, s rozpočtem 36 milionů korun.

0

Před měsícem Ester Vohradská

Radon v Kraji Vysočina - neviditelný a nebezpečný plyn

Kraj Vysočina bojuje proti neviditelnému nepříteli – radioaktivnímu plynu radonu, který může způsobovat rakovinu plic. Nabízí bezplatné dlouhodobé měření radonu v předškolních a školních zařízeních, bytech a rodinných domech. J

0

Před měsícem Miroslav Pucholt

Kraj Vysočina podporuje obnovitelné zdroje

Kraj Vysočina společně s Energetickou agenturou Vysočiny a Hasičským záchranným sborem uspořádal sérii seminářů pro starostky a starosty obcí. Semináře se zaměřily na možnosti a rizika spojená s obnovitelnými zdroji energie a realizací projektů.

0

Před měsícem Ester Vohradská

Potravinová banka Vysočiny získá více podpory

Kraj Vysočina zvýší finanční podporu potravinové banky o 50 tisíc na celkem 350 tisíc korun kvůli rozvoji činností banky a rostoucím nákladům. Kromě toho kraj pořídí 2500 omyvatelných distribučních tašek za 95 tisíc korun pro potřebné.

0

Před měsícem Jiří Padevěd

Vysočina se připojuje k Dnům dobrovolnictví

Kraj Vysočina se zapojil do Dnů dobrovolnictví, kde nabízí různé formy dobrovolnických aktivit. Organizátorem je KOUS Vysočina, stojící v čele skupiny Dobrovolnictví pro Vysočinu.

0

Před měsícem Michaela Prokopová

Obnova chráněných území

Kraj Vysočina obnovil čtyři přírodní památky: Horní Nekolov, Čertův kámen, Hájky a přírodní rezervaci U Hájenky, aby zreformoval jejich stářím nadměrné a nejednoznačné vymezení hranic a správu. Současná situace komplikuje správu těchto území a zvyšuje administrativní zátěž pro vlastníky nemovitostí.

0

Před 2 měsíci Adam Wágner

Vysočina rozšiřuje česko-estonskou spolupráci

Kraj Vysočina posiluje spolupráci s Estonskem v oblastech školství, sportu a informačních technologií. Spolupráce zahrnuje vysokoškolské partnerství mezi VŠPJ a TalTech, návštěvy středních škol a sportovních center.

0

Před 2 měsíci Rebeka Schmidt

Obchvat Brtnice: 3,8 km nové silnice za 723 milionů korun

Kraj Vysočina zahájil veřejnou zakázku na výstavbu 3,8 km obchvatu Brtnice, který sníží hluk a znečištění ve městě. Celkové náklady činí 723 milionů Kč bez DPH, stavba bude 100% financována ze SFDI. Stavba začne na podzim a potrvá asi dva roky.

0

Před 2 měsíci Martin Kydlíček

Problémy s rostoucího objemem odpadu na Vysočině

Kraj Vysočina hledá řešení rostoucího problému odpadu prostřednictvím spolupráce s Dolním Rakouskem v rámci projektu Interreg Rakousko - Česko. Cílem je motivovat obce k optimalizaci sběru a zpracování odpadu a zvýšit povědomí o prevenčních opatřeních.

0

Před 2 měsíci Lenka Hubingerová

Expance optické sítě pro Vysočinu

Kraj Vysočina investuje 140 milionů Kč do rozšíření optické sítě ROWAnet pro lepší přístup k vysokorychlostnímu internetu. Spolupráce s veřejnými a soukromými partnery zajistí potřebnou infrastrukturu a služby pro připojení obcí.

0

Před 2 měsíci Martin Kydlíček

Školní stravování: 218 dětí získalo pomoc za 2,7 milionu Kč

Kraj Vysočina pokračuje v projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“, podporujícím školní stravování pro znevýhodněné. V prvním pololetí získalo 218 dětí 15 945 obědů od 31 partnerů.

0

Před 2 měsíci Martin Kydlíček

Obnova škol a nemocnic pro lepší služby a úsporu energie

Kraj Vysočina plánuje obnovu gastro provozů a prádelen ve školách a nemocnicích za účelem zlepšení energetické účinnosti. Projekt je podporován Operačním programem Životní prostředí.

0

Před 2 měsíci Martin Kydlíček
UNIWEB - weby od lidí pro lidi