Blíží se Veřejné fórum Kraje Vysočina 2023. Proběhne 23. listopadu

Fórum Zdravého kraje je veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušného regionu, které se realizuje 1x za dva roky.

uniweb weby

„Na akci bych ráda pozvala nejen zástupce veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale také širokou veřejnost. Pro Kraj Vysočina je důležité, aby se na jeho rozvoji aktivně podílelo co nejvíce lidí, kteří v tomto regionu žijí a podnikají. Je v zájmu nás všech společnými silami posouvat náš region dopředu,“ informuje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

Fórum probíhá ve spolupráci a za metodické pomoci Národní sítě Zdravým měst a regionů ČR, jejímž je Kraj Vysočina členem.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji daného území očima zástupců veřejnosti. Níže uvedeným způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních oblastech k řešení.

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá formou tematických stolů (doprava, životní prostředí ap.). Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších témat pro rozvoj kraje z pohledu odborné a laické veřejnosti – tzv. "10P".

Výstupy akce budou následně ověřeny veřejným průzkumem/anketou, jejichž cílem je ověřit formulované problémy na co nejširším okruhu veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené náměty předkládají k projednání radě kraje a následně i zastupitelstvu kraje ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení. Ověřené problémy zároveň tvoří základní osnovu pro tvorbu a aktualizaci strategického plánu rozvoje.

Tématické stoly:

1.    Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost (včetně celoživotního učení)

2.    Vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)

3.    Zdravotnictví a zdravotní prevence

4.    Sociální oblast a bydlení

5.    Doprava (infrastruktura a dopravní obslužnost)

6.    Veřejná správa, rozvoj, velké investice a rozvoj venkova

7.    Zemědělství a lesnictví

8.    Životní prostředí

9.    Cestovní ruch a kultura

10.  Volnočasové aktivity a sport

11.  Stůl mladých

Registrace

V případě zájmu zašlete potvrzení Vaší účasti ke konkrétnímu stolu do 10. 11. 2023 následující kontaktní osobě:

Koordinátorka projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21: Lucie Kropáčková (kropackova.l@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 564).

Image title

Veřejné fórum 2023.

Zdroj: TZ Kr-Vysocina.cz

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy