Co byste měli vědět o termistoru?

U mnoha strojů a zařízení, které při provozu generují teplo, je nutné používat ochrany, které je chrání proti přehřátí. Jedním z typů ochran používaných v takových případech jsou termistory, které vlivem teploty mění své elektrické vlastnosti.

uniweb weby

Co je termistor a jak se dělí? 

Termistory jsou polovodičové prvky, které v závislosti na změnách teploty vykazují velké změny odporu, tedy mají velký teplotní koeficient. K jejich konstrukci se používají oxidy kovů jako mangan, nikl, kobalt, hliník, lithium, vanad nebo měď. Vlastnosti termistorů závisí na typu a podílu těchto součástí.Lze je rozdělit i z hlediska jejich fungování: 

  • termistory NTC (negativní teplotní koeficient) s odporem, který se snižuje s rostoucí teplotou, 
  • termistory PTC (kladný teplotní koeficient) s kladným teplotním koeficientem odporu a termistory s rychlým poklesem odporu v úzkém teplotním rozsahu CTR (kritická teplota). Rezistor).

Termistory lze také rozdělit do dvou skupin podle způsobu, jakým vyvolávají změnu teploty. První z nich jsou přímo vyhřívané termistory, u kterých ke změně odporu dochází vlivem proudu protékajícího termistorovým prvkem nebo změnou okolní teploty. Druhou skupinou jsou nepřímo vyhřívané termistory, skládající se z termistoru a od něj elektricky izolovaného topného tělesa, u kterých může docházet ke změnám odporu v důsledku proudu protékajícího topným tělesem, proudu procházejícího termistorem nebo změnou okolního prostředí. Termistor https://www.tme.eu/cz/katalog/termistory-ntc_112323/ má různé tvary: deskové, perleťové nebo válečkové.

Termistor a jeho využití

Termistory se používají například k měření teploty. Jsou mnohem citlivější než například teploměry vybavené odporovým čidlem. Používají se také jako teplotní čidla v systémech kompenzujících změny parametrů obvodu při změně teploty. 

Dále nachází využití v obvodech chránících před nadměrným nárůstem proudu. Slouží rovněž jako prvky pro kompenzaci změn odporu jiných elektronických součástek v zesilovačích nebo ve velmi nízkofrekvenčních generátorech. Nejčastěji se tedy využívají jako teplotní čidla v elektronických teploměrech a k ochraně různých typů strojů a zařízení, jako jsou elektromotory a spalovací motory. Dále slouží jako omezovače proudu (elektronické pojistky), např. termistory CTR se používají v elektronických obvodech telefonních baterií a zabraňují jejich poškození, ke kterému může dojít v důsledku zkratu nebo nabíjení příliš vysokým proudem. V eshopu tme.eu najdete nejen termistory, ale dalších 500 000 produktů. 

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
24.06.2022 20:300 +
 
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby