ČSÚ zveřejnil další údaje o plodnosti žen ze Sčítání 2021

Ženy se dvěma dětmi jsou v populaci zastoupeny nejčastěji, průměrný počet dětí narozených jedné ženě je 1,57.

uniweb weby

Data o počtu narozených dětí doplnil ČSÚ o třídění podle věku žen, jejich dosaženého vzdělání a rodinného stavu.

Největší podíl v populaci tvoří ženy se dvěma dětmi: 1,9 mil. z celkového počtu 4,4 mil. žen ve věku 15 a více let, za něž byl údaj o počtu dětí při sčítání zjištěn. Z podrobných údajů vyplývá, že více než tři pětiny z nich jsou ženy 50leté a starší. Menší část představují ženy, jejichž reprodukční věk, který se vymezuje 15-49 roky života, ještě není ukončen, tedy mohou mít ještě další děti.

Průměrný počet živě narozených dětí připadající na jednu ženu ve věku 15 a více let se zjištěným počtem dětí dosáhl hodnoty 1,57. Při přepočtu pouze na ženy s dětmi připadají v průměru dvě děti na jednu ženu. Různé skupiny žen se ale na celkovém údaji podílejí různou měrou.

„V případě vdaných, rozvedených či ovdovělých žen připadají na každou ženu téměř dvě děti, u svobodných žen je to asi čtyřikrát méně. Ženy s vyššími stupni vzdělání mají v průměru méně dětí než ženy, které dosáhly nejvýše základního vzdělání nebo středního vzdělání bez maturity,“ vysvětluje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva a věcný gestor Sčítání 2021.

Při hodnocení údajů je třeba brát v úvahu, že nejen počet dětí, ale i rodinný stav a dosažený stupeň vzdělání významně souvisí právě s věkem.

„Například z celkového téměř 1 milionu bezdětných žen je více než 60 % ve věku 15-29 let a více než 80 % je svobodných. Lze tedy předpokládat, že u většiny z nich v budoucnu dojde ke změnám.  V případě vzdělání je ale i při zohlednění rozdílů mezi věkovými skupinami resp. generacemi patrné, že s vyšším stupněm vzdělání ženy se počet narozených dětí snižuje,“ doplňuje Robert Šanda.

Vybrané zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů do úrovně krajů jsou uvedeny na webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 - otevřená data.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
čt 07.07.2022 09:400 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy