Děti a kyberkriminalita: Výzkum zkoumá vzestup rizik na internetu

Výzkum projektu Kraje pro bezpečný internet odhalil nedostatečné povědomí žáků ZŠ o kyberkriminalitě, např. v oblasti porušování autorských práv. Vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti je klíčovým cílem projektu, proto budou směřovat preventivní aktivity do oblasti ochrany autorských práv a vzdělávání pedagogů.

uniweb weby

Den bezpečnějšího internetu přináší nové výsledky výzkumu o povědomí žáků o kyberkriminalitě. Jak zjišťuje projekt Kraje pro bezpečný internet, děti mají stále nedostatečné znalosti o tom, co je v kyberprostoru trestné. Přestože celková kriminalita v České republice dlouhodobě klesá, kyberkriminalita - zejména ve vztahu k dětem - stále roste.

Výzkum porovnává vnímání kyberkriminality žáky druhého stupně základních škol mezi lety 2018 a 2023. Na základě tohoto výzkumu, kterého se zúčastnilo 53 064 respondentů, bylo zjištěno, že nejmenší povědomí mají žáci z oblasti porušování autorských práv. Pouze 34% žáků označilo sdílení filmů jako trestný čin.

Na druhou stranu výzkum ukázal, že znalosti žáků o tom, co je v kyberprostoru trestné, se mírně zlepšily. Nejčastěji žáci označili jako kyberkriminalitu příklady neoprávněného přístupu k počítačovému systému nebo phishingový útok. Zajímavé je, že děti nejsou pouze obětmi kyberkriminality, ale v některých případech jsou i samy pachatelé.

Vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti je jedním z klíčových cílů projektu Kraje pro bezpečný internet. Výzkum zjišťoval, jaké informace o kyberbezpečnosti žáky zajímají a od koho by je rádi slyšeli. Nejraději by žáci tyto informace získávali od svých učitelů v rámci výuky nebo od policistů, kteří kyberkriminalitu vyšetřují.

Ing. Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet, uvedla: 'Tyto výsledky jsou klíčové pro budoucí směřování aktivit projektu. Zaměříme se na vzdělávání pedagogů v této oblasti, aby dále byli schopni předávat relevantní informace o kyberbezpečnosti žákům. Dále pak budou směřovat preventivní aktivity do oblasti ochrany autorských práv, kde mají žáci stále nedostatky.'

Projekt Kraje pro bezpečný internet je společnou iniciativou všech krajů ČR v oblasti elektronické bezpečnosti. V roce 2023 byl realizován soutěžní kvíz, do kterého se zapojilo více než 42 000 dětí. V rámci projektu vznikly e-learningové lekce, pracovní listy, videospoty nebo podcasty, které jsou zdarma dostupné na webových stránkách www.kpbi.cz. Zde je také ke stažení kompletní výzkumná zpráva.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy