Digitalizované stavební řízení přinese moderní stavebnictví 21. století

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá výběrová řízení na důležitou komponentu plánované digitalizace, která je zásadní součástí nového stavebního zákona.

uniweb weby

Usnadní stavební řízení pro stavebníky i úředníky, kteří díky ní zvládnou více žádostí v předem stanovených lhůtách. Ty zároveň bude možné sledovat díky transparentnímu systému, který umožní jednoduchou dohledatelnost všech podaných žádostí.

„Každý stavebník vše vyřídí jednoduše elektronicky, bez nutnosti datové schránky, další administrativy či jakýchkoli vícenákladů nebo cestování. Lhůty si budou lidé moci hlídat pomocí hlídacího psa. Stavebník již nebude muset obcházet stavební úřady se štosy papírů. Kdo však nechce nebo nemůže, nemusí výhod elektronické komunikace s úřady využít a dokumentaci bude moci odevzdat v listinné podobě,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Navzdory neustálým inovacím a pokrokům v informačních technologiích i v oblasti e-Governmentu po celém světě zůstalo stavební řízení v Česku uvězněno v dobách papírových Zlatých stránek. Úřady dnes vyžadují žádost o stavební povolení, projektovou dokumentaci, závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, to vše v papírové podobě. Ve výsledku pak stavebníci na stavební úřady a dotčené orgány (jako jsou památkáři, ochrana životního prostředí nebo inspektorát práce) chodí se štosy papírů. Nový stavební zákon to konečně hodlá změnit a nastolit moderní stavební řízení hodné 21. století. Rychle, transparentně a levně.

Základním komunikačním prostředkem bude Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Právě na Informační systém integrační platformy ministerstvo chystá výběrové řízení, které bude zahájeno hned po kontrole podkladů ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. Podklady pro soutěže na ostatní systémy jsou ve fázi přípravy a budou brzy následovat.

Stavebník bude prostřednictvím této platformy vyřizovat všechny povinné náležitosti žádosti o povolení stavby od podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí a jejich ochranných pásem až po žádost o povolení stavby včetně projektové dokumentace. Získá přístup k interaktivním formulářům, které jej provedou žádostí, k notifikacím či kalendáři průběhu řízení. Projektovou dokumentaci a přílohy bude možné podat v digitální podobě ve standardizovaných formátech (pdf, dwg a BIM), aby bylo možné jejich další využití. Všechny úkony stavebního úřadu budou v informačních systémech zaznamenány, což umožní snadnou kontrolu a transparentnost. Každá stavba obdrží své „rodné číslo“, pomocí něhož bude možné sledovat její vývoj.

Digitalizace ulehčí život nejen stavebníkům, ale i zaměstnancům stavebních úřadů, kteří tak budou schopní vydávat stavební povolení ve stanovených lhůtách bez dalšího protahování.  Do spisu budou moci nahlížet účastníci řízení a dotčené orgány a budou jej používat pro komunikaci se stavebním úřadem. Veškerá dokumentace bude pouze jedna a všichni tak budou nahlížet a připomínkovat pouze do jedné jediné verze.

Na digitalizaci stavebního řízení a územního plánování od Evropské unie získáme v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Národního plánu obnovy dotace ve výši více než 2 mld. korun. Celý proces chceme zdigitalizovat do července roku 2023, přičemž jednotlivé služby budou nabíhat postupně. Ještě před zavedením kompletní digitalizace budou realizovány dílčí projekty, jako je digitalizace vybraných elektronických formulářů a služby hromadné podatelny umožňující komunikaci stavebníka se správci technické infrastruktury. Plné zakotvení digitalizace stavebního řízení do legislativy je realizováno prostřednictvím nového stavebního zákona, který bude 1. července projednávat Senát ČR. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy