Dohlédneme na veřejný pořádek

KRAJ VYSOČINA - Policisté v rámci opatření nasadí monitorovací vozidlo

uniweb weby

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina připravili bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve Světlé nad Sázavou a jejím okolí v souvislosti s konáním multikulturního festivalu Sázavafest 2022. Bezpečnostní opatření začneme realizovat ve čtvrtek 21. července a s jeho ukončením počítáme v neděli 24. července. Opatření je zaměřeno zejména na ochranu lokality s vysokou koncentrací osob a na zajištění veřejného pořádku a bezpečnost v dopravě. Proto jsme věnovali maximální pozornost přípravě bezpečnostního opatření a ve spolupráci s pořadatelskou službou jsme nastavili srozumitelná a přísná bezpečnostní pravidla, která se týkají vstupu návštěvníků dovnitř areálu zámeckého parku. Do bezpečnostního opatření jsou zařazeni policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kteří budou zajišťovat zvýšený výkon služby v místě konání festivalu nejen v průběhu dne, ale především v nočních hodinách, a to po celou dobu trvání festivalu. V letošním roce budeme využívat také vlastní monitorovací vozidlo. Monitorovací a záznamová technika, kterou je vozidlo vybaveno, nám umožní sledovat situaci ve stanovém městečku, ale také na místech, která jsou určena pro parkování účastníků festivalu. Do opatření budou nasazeni i policisté ze speciálních policejních útvarů. Počítáme s využitím letecké služby a v případě potřeby budeme mít k dispozici také policejní potápěče, neboť v blízkosti zámeckého parku, kde se festival koná, se nachází vodní plocha. Do bezpečnostního opatření budou nasazeni také policejní kynologové se služebními psy. Nejdůležitějším úkolem pro policisty bude po celou dobu trvání festivalu dohlížet na veřejný pořádek ve městě. Pěší hlídky budou monitorovat situaci na příchodových a odchodových trasách návštěvníků festivalu a dohlížet, aby nebyla ohrožena bezpečnost občanů nebo jejich majetku. „Hlídky budou působit především preventivně v centru města, kde by mohlo docházet k výtržnostem. Na odjezdových trasách z města pak budeme dohlížet také na plynulost provozu a budeme kontrolovat řidiče, zdali dodržují všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.,“ uvedl k bezpečnostnímu opatření jeho velitel plk. Mgr. Radek Vochyán, DiS., vedoucí odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Dopravní policisté po celou dobu festivalu, a to v průběhu dne i noci, budou dohlížet na plynulost provozu při příjezdu a odjezdu návštěvníků festivalu. Při výkonu služby se zaměří zejména na kontrolu řidičů, zdali neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.  V minulosti, i při dosud posledním ročníku Sázavafestu v roce 2019, jsme právě v dopravě zaznamenali velké množství přestupků, z nichž většinu jsme vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. „V souvislosti s očekávaným příjezdem velkého množství motorizovaných návštěvníků do města upozorňujeme, aby lidé dbali pokynů policejních hlídek a neparkovali svá vozidla jinde než na místech, která jsou k tomu vyhrazená a aby věnovali pozornost dopravnímu značení. Když zaparkují a vozidlo opustí, měli by jej řádně uzamknout a nenechávat uvnitř na sedadlech žádné cenné věci, které by mohly přilákat pozornost zlodějů. Stejnou pozornost by měli lidé věnovat také všem svým osobním věcem – osobním dokladům, mobilním telefonům, kabelkám nebo batohům,“ doplnil zástupce velitele bezpečnostního opatření plk. Mgr. Bc. Petr Gruber, ředitel územního odboru Havlíčkův Brod. V souvislosti s ochranou míst s vyšší koncentrací osob policisté upozorňují všechny návštěvníky festivalu, aby se ještě před začátkem festivalu podrobně seznámili s bezpečnostními pravidly pro vstup do areálu zámeckého parku, kde bude k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu určena bezpečnostní služba a pořadatelé. Důležité je zejména vědět, které předměty nelze do areálu vnášet. Pro bezproblémový chod festivalu je tedy nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. Návštěvníci akce by se ve vlastním zájmu měli důkladně seznámit také s pravidly parkování na vyhrazených parkovištích a s pravidly pohybu a chování ve stanovém městečku.  Stejně tak důležité je seznámit se s případnými uzavírkami na příjezdových trasách do města Světlá nad Sázavou a zejména s dopravními omezeními vyplývajícími z probíhajících revitalizačních prací na náměstí Trčků z Lípy, které se nachází nedaleko festivalového areálu. Jedině odpovědným přístupem všech návštěvníků lze eliminovat rizika krádeží a výraznou měrou přispět k tomu, aby v průběhu festivalu nedocházelo ke zbytečným případům kapesních krádeží nebo krádeží věcí ze stanů a zaparkovaných vozidel.  mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
20. červenec 2022


NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
st 20.07.2022 22:180 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini