Fotovoltaika pro krajské budovy: Vysočina plánuje instalaci 1200 solárních panelů

Kraj Vysočina plánuje investovat 23 miliónů Kč do fotovoltaických elektráren, které budou instalovány na nemocnicích a dalších krajských objektech. Cílem je zlepšení energetické udržitelnosti a efektivity v regionu prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie. Kraj se chystá zahájit realizaci projektů ještě letos a pokud nezíská dotační podporu z Modernizačního fondu, bude je financovat z vlastních prostředků.

uniweb weby

Výběru ideálních lokací v majetku kraje pro instalaci fotovoltaiky předcházelo pečlivé posouzení zhruba padesátky krajských objektů. Finální výběr vychází i ze zadání dotační výzvy, která slibuje podpořit projekty zahrnující více dílčích akcí na území maximálně tří sousedících obcí. 'Logicky jsme vytipovali bývalá okresní města, kde máme nejvíc objektů,' řekl hejtman Vítězslav Schrek s tím, že ve městech by měly být pro fotovoltaiku využity především budovy nemocnic.

V Jihlavě by panely měly být také na budově sídla Kraje Vysočina, v Havlíčkově Brodě na objektu krajské knihovny. V Pelhřimově chce kraj pro fotovoltaiku využít i budoucí muzejní depozitář a v Třebíči budovy střední školy a domova pro seniory. V součtu by měly mít budoucí alternativní zdroje výkon okolo 600 kWp, reálně půjde o instalaci cca 1200 panelů, jejich počet se bude ovíjet od podmínek v místě instalace. Kraj je připraven zahájit realizaci už letos. „V rámci kraje intenzivně pracujeme na zlepšení energetické udržitelnosti a efektivity v rámci regionu prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie. Tento krok představuje důležitou fázi v plánování udržitelné energetické budoucnosti Kraje Vysočina a zároveň otevírá cestu k realizaci ekologicky šetrných projektů, které přispějí k redukci emisí a snížení energetické náročnosti krajských budov.“, uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

Hejtman Vítězslav Schrek informoval, že tyto projekty jsou zařazené v rozpočtu kraje. 'To znamená, i kdybychom nezískali dotační podporu z Modernizačního fondu, tak počítáme s tím, že bychom tyto projekty dělali z vlastních prostředků,' uvedl.

Financování připravených projektů chce Kraj Vysočina z Modernizačního fondu, výzvy RES+ č. 4/2024, kdy v rámci této výzvy jsou podporovány instalace nových FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Na opatření zaměřená na úsporu energií, například na zateplení nebo na nové energetické zdroje se kraj chystá přispět také svým vybraným příspěvkovým organizacím. Využít na ně budou moci část peněz, které jim loni kraj přidal na zvýšené náklady na elektřinu, plyn a teplo a které neutratily. O konkrétních projektech bude rada kraje rozhodovat na příštím jednání.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy