Hudební relaxace: Klíč k duševnímu zdraví a harmonii

Muzikoterapeutická relaxace s Mgr. Svatavou Drlíčkovou nabízí inovativní přístup k dosažení hluboké relaxace prostřednictvím hudby a vibrací. Tato metoda podporuje duševní zdraví, rozvíjí komunikační dovednosti a seberealizaci.

uniweb weby

13. dubna 2024 18:00 - 20:00 proběhne muzikoterapeutická relaxace, která nabízí inovativní způsob, jak dosáhnout hluboké relaxace a celkového zklidnění prostřednictvím hudby, vibrací a zvuků. Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D., je renomovaná psychoterapeutka, muzikoterapeutka a arteterapeutka, která tuto terapii propagovala a představila v různých zdravotnických zařízeních, sociálních službách a speciálním školství veřejnosti.

Hudba má v sobě schopnost ovlivnit myšlení a emocionální pohodu. Je zaznamenáno, že hudba dokáže vyjádřit a komunikovat emoce tak, jako žádná jiná forma umění - a právě tuto myšlenku muziko terapeutická relaxace využívá. Terapie spočívá v tom, že terapeut pomocí práce s tělem, vizualizací a naslouchání představuje klientovi cestu k hlubokému uvolnění, harmonii a rovnováze.

Muzikoterapie se zaměřuje na rozmanitost hudebních nástrojů, která mohou být přístupná pro každého, ať už je zkušený hudebník nebo ne. Metody práce s nástroji zahrnují také sociální a komunikační dovednosti, tělesné a emoční uvolnění, sebevyjádření a seberealizaci. To vše přispívá k duševnímu zdraví klienta a umožňuje vnímat život v celé jeho hloubce a šíři.

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D., se ve své práci věnuje primárně muziko terapeutické relaxaci u osob se zdravotním postižením a jejich rodin. Je také spoluautorkou několika odborných publikací v oblasti psychoterapie, muzikoterapie a muzikofiletiku.

Nabídka muziko terapeutické relaxace se Svatavou Drlíčkovou je ideální příležitostí pro ty, kteří chtějí odpočinout od svých starostí a zároveň prozkoumat tento unikátní formu terapie. Na těchto sezeních si klienti mají přinést pohodlné oblečení, eventuálně přezůvky, karimatku, polštářek, deku a pití, aby se mohli plně věnovat regeneraci svého těla a mysli.

,

13. dubna 2024 18:00 - 20:00 proběhne muzikoterapeutická relaxace, která nabízí inovativní způsob, jak dosáhnout hluboké relaxace a celkového zklidnění prostřednictvím hudby, vibrací a zvuků. Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D., je renomovaná psychoterapeutka, muzikoterapeutka a arteterapeutka, která tuto terapii propagovala a představila v různých zdravotnických zařízeních, sociálních službách a speciálním školství veřejnosti.

Hudba má v sobě schopnost ovlivnit myšlení a emocionální pohodu. Je zaznamenáno, že hudba dokáže vyjádřit a komunikovat emoce tak, jako žádná jiná forma umění - a právě tuto myšlenku muziko terapeutická relaxace využívá. Terapie spočívá v tom, že terapeut pomocí práce s tělem, vizualizací a naslouchání představuje klientovi cestu k hlubokému uvolnění, harmonii a rovnováze.

Muzikoterapie se zaměřuje na rozmanitost hudebních nástrojů, která mohou být přístupná pro každého, ať už je zkušený hudebník nebo ne. Metody práce s nástroji zahrnují také sociální a komunikační dovednosti, tělesné a emoční uvolnění, sebevyjádření a seberealizaci. To vše přispívá k duševnímu zdraví klienta a umožňuje vnímat život v celé jeho hloubce a šíři.

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D., se ve své práci věnuje primárně muziko terapeutické relaxaci u osob se zdravotním postižením a jejich rodin. Je také spoluautorkou několika odborných publikací v oblasti psychoterapie, muzikoterapie a muzikofiletiku.

Nabídka muziko terapeutické relaxace se Svatavou Drlíčkovou je ideální příležitostí pro ty, kteří chtějí odpočinout od svých starostí a zároveň prozkoumat tento unikátní formu terapie. Na těchto sezeních si klienti mají přinést pohodlné oblečení, eventuálně přezůvky, karimatku, polštářek, deku a pití, aby se mohli plně věnovat regeneraci svého těla a mysli.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy