Jiří Rusnok v Havlíčkově Brodě o České národní bance

Okrašlovací spolek Budoucnost pořádá v pondělí 12. června od 17.00 v sále AZ centra volného času v Havlíčkově Brodě přednášku s diskusí na téma Česká národní banka (ČNB) – co je a co není s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem.

uniweb weby

ČNB je z Ústavy ČR nezávislou institucí, ústřední bankou ČR, jejímž hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu, jednu z podmínek pro udržitelný hospodářský růst. ČNB též podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády a hospodářské politiky v EU, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby státu a veřejnému sektoru. Vede účty organizacím a osobám napojeným na státní rozpočet.

ČNB identifikuje rizika ohrožení stability finančního systému a přispívá k jeho odolnosti.

ČNB určuje měnovou politiku a dbá o plynulý a hospodárný peněžní oběh. Řídí platební styk a zúčtování bank. Podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji.

ČNB vydává bankovky a mince, včetně mincí pamětních, spravuje zásoby bankovek a mincí, stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a vyměňuje poškozené peníze za nové. Zajišťuje uměleckou a technickou přípravu platidel, jejich výrobu a dodávky. Podílí se na přípravě právní a technické ochrany platidel proti padělání a na jejich realizaci. Zkoumá platnost platidel a eviduje padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území ČR.

ČNB vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a směnárnami.

ČNB je oprávněna vést evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných ČNB a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku a je oprávněna provozovat systém vypořádání obchodů s těmito cennými papíry.

ČNB ve své působnosti také sestavuje a zveřejňuje statistiky a provádí ekonomický výzkum.

Jiří Rusnok (* 16. října 1960, Ostrava) je ekonom a politik, od června 2013 do ledna 2014 byl předsedou tzv. úřednické vlády České republiky. Poté byl členem bankovní rady České národní banky, od 1. července 2016 je jejím guvernérem, v pořadí čtvrtým.

Vstup na přednášku je zdarma.

Více informací na www.budoucnost-hb.cz.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy