Knihobudky jako ekologický trend ve Vysočině

Unikátní projekt Nový život starým knihám zachraňuje a znovu využívá knihy v dobrém stavu v Krajem Vysočina. Knihy jsou rozšířeny do domovů pro seniory a knihobudky po celém regionu. Projekt tak podporuje šetrnost k životnímu prostředí a společenskou odpovědnost kraje.

uniweb weby

Na začátku roku 2018 se v třídicí lince ASMJ Jihlava na Hruškových dvorech zrodil unikátní projekt zaměřený na záchranu knih, který nese název 'Nový život starým knihám'. Iniciativa spočívá v zachraňování a opětovném využití knih, které procházejí třídící linkou s objemem více než 7 500 tun papíru za rok a jsou ve velmi dobrém stavu. Účelem projektu je rozšířit nabídku knižních titulů v domovech pro seniory, spravovaných Krajem Vysočina, a v knihobudkách po celém regionu.

Jedním z opakujících se motivek představených v geschichten wird v průběhu iniciativy je zlepšení přístupu ke knihám pro veřejnost, a to prostřednictvím knihobudky. Tyto 'knihobudky' jsou nyní k dispozici v různých místech Jihlavy, jako jsou ZOO, Vodní ráj Nebo Nemocnice Jihlava. Systém knihobudky umožňuje čtenářům si knihu přečíst a poté ji vrátit zpět, aby mohla být zapůjčena dalším zájemcům. Tímto způsobem jsou knihy opakovaně využity a šetří se tak životní prostředí.

Od roku 2020 se do projektu aktivně zapojují také tři střední technické školy zřizované Krajem Vysočina. Jejich studenti se pod vedením odborných mistrů věnují výrobě dalších knihobudek, které byly od dubna 2020 instalovány pro širokou veřejnost v Nemocnici Jihlava, Pelhřimově a ve Světlé nad Sázavou. I zde nese projekt myšlenku šetrnosti k životnímu prostředí, neboť pro výrobu knihobudky jsou využity zejména opětovně použité materiály, jako například dřevěné palety.

O tom, že se Projekt, který dává nový život starým knihám, uvedla Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina: „Jsme rádi, že se do něj zapojí také úředníci Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci společenské odpovědnosti kraje a podpoří předcházení vzniku papírového odpadu prostřednictvím prodloužení životního cyklu knih jejich sdílením.'Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy