Kraj se uchází o další desítky milionů korun z OPŽP k projektům snižování energetické náročnosti krajských budov

Ke snížení energetické náročnosti budov v majetku kraje přispějí další projekty, které kraj připravil a podal začátkem března 2021 do Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektů je zateplení obálky budovy, výměna oken a dveří, systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, výměna zdroje, rekonstrukce osvětlení či instalace stínící techniky.

uniweb weby

Tato opatření vedoucí k úsporám energií se plánují realizovat po získání dotace ze strany Ministerstva životního prostředí z OPŽP v areálech čtyř škol. Jedná se o VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem (dílny v ulici Kulturní), SPŠ a SOU Pelhřimov (dílny v Kamenici nad Lipou), SPŠ Třebíč (dílny a učebny v ulici Žďárského) a  VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (dílny v ulici Strojírenská).

„Realizací navržených opatření, které vycházejí z Územní energetické koncepce Kraje Vysočina, dojde ke snížení spotřeby energie v průměru o 43 % a snížení emisí skleníkových plynů o 37 %. Celkové realizační náklady se odhadují ve výši 257,2 milionů korun a výše dotace 57 milionů korun. Stavební práce u těchto projektů by se měly realizovat od března 2022 do července 2023,“ upřesňuje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny a NNO.

V současné době rovněž finišují stavební práce na zateplení tří objektů v Nemocnici Nové Město na Moravě. Jde o objekty ODN 1, ODN 2,3 a objekt ředitelství. Před zahájením stavebních prací je objekt stravovacího provozu a administrativy Nemocnice Pelhřimov, objekt stravovacího provozu Nemocnice Nové Město na Moravě a objekty dolní a horní haly Hotelové školy Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí. Na všechny tyto objekty již kraj dotace získal a jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zdroj: tisková zpráva, Kraj Vysočina

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
05.03.2021 12:38
0 +
 
Remember Chet Baker

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew