Nová výzva Národního plánu obnovy - investujte do veřejných staveb

Národní plán obnovy otevřel novou výzvu pro podporu přípravy veřejných investic. Žádosti přijímány do 31. května 2024. Výzva má alokaci 500 milionů Kč a dotace může pokrýt až 100 % uznatelných výdajů projektů v oblastech zdravotnictví, školství, sociální péče, mobility, životního prostředí, sportu, kultury a Smart City.

uniweb weby

Žadatelům z řad obcí, krajů a jimi zřizovaných a zakládaných organizací se dne 12. února 2024 otevřela nová výzva Národního plánu obnovy v komponentě 4.1 Systémová podpora veřejných investic. Finanční podporu lze využít na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí či stavební povolení, přípravu soutěžní dokumentace pro realizaci staveb či realizaci architektonické soutěže, ale i na přípravu smluv typu Design&Build, PPP nebo EPC.

Projekčně připravovat mohou žadatelé novou výstavbu či rekonstrukce v široké škále tematických oblastí od veřejných služeb ve zdravotnictví, školství či sociální péči přes mobilitu, životní prostředí, snižování emisí až po sport, kulturu či inovativní řešení v souladu s konceptem Smart City.

Výzva je vyhlášena s alokací 500 mil. Kč a výše dotace na jeden projekt se může pohybovat v rozmezí 7,5 až 35 milionů korun, přičemž může pokrýt až 100 % uznatelných výdajů bez DPH. Žádosti o podporu budou přijímány od 22. února do 31. května 2024 prostřednictvím elektronického systému MS2014+. Podmínkou je, aby do 10 let od pořízení podpořené dokumentace žadatel zrealizoval vlastní výstavbu nebo rekonstrukci a získal v této lhůtě kolaudační rozhodnutí/souhlas.

Podrobné informace a veškerá dokumentace k výzvě jsou ke stažení na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Tato výzva představuje jedinečnou příležitost pro obce, kraje a jejich organizace připravit a realizovat velké projekty, které přispějí k rozvoji infrastruktury a zlepšení života obyvatel v rámci celé České republiky.

Podpora přípravy veřejných investic prostřednictvím Národního plánu obnovy představuje významný zdroj financování pro tyto velké projekty. Díky tomuto programu mají obce, kraje a jejich organizace možnost získat finanční prostředky na plánování, přípravu a realizaci projektů, které přímo ovlivní životy občanů a napomůže k trvale udržitelnému a stabilnímu růstu ekonomiky.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy