Představení Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu v Kraji Vysočina

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh´s Award neboli DofE) je prestižní vzdělávací program, který spolupracuje nejen se základními a středními školami, ale i s dětskými domovy nebo středisky volného času. Ve středu 21. března se uskutečnilo představení tohoto programu v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

uniweb weby

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu představuje unikátní možnost pro mladé lidi mezi 14 a 24 lety, jak se v rámci mimoškolních aktivit věnovat komplexnímu rozvoji své osobnosti. Účastníci se v rámci tzv. DofE, jak se zkráceně programu přezdívá, na jednotlivých úrovních (bronzové, stříbrné a zlaté) věnují v určitém časovém úseku čtyřem aktivitám – rozvoji talentu, pohybové aktivitě a

dobrovolnictví, s tím, že danou úroveň završí dobrodružnou expedicí. Zakladatelem se stal v roce 1956 princ Phillip, vévoda z Edinburghu, který chtěl u mladých lidí rozvíjet všestrannost a podpořit je v jejich mimoškolních aktivitách. DofE je dlouhodobě podporováno britskou královskou rodinou, která celý program zaštiťuje. V prosinci 2017 k příležitosti velké mezinárodní akce, kterou česká kancelář DofE pořádala, navštívil Prahu princ Edward, který ocenil několik desítek českých absolventů zlaté úrovně v budově Senátu České republiky.

DofE aktuálně funguje ve sto čtyřiceti státech světa a počet absolventů už překročil jeden milion. V České republice se ho účastní na 3 000 studentů. Každý, kdo se chce zapojit, se může přihlásit v jakémkoli místním centru. Těch je aktuálně na území České republiky více než 170 a kromě škol jsou jimi i další instituce, jako dětské domovy nebo domovy dětí a mládeže. Jak uvádí Tomáš Vokáč, výkonný ředitel programu: „Jedním z hlavních principů programu je, aby byl dostupný všem a mohl se zapojit doopravdy každý mezi 14 a 24 lety. Nezáleží přitom na tom, jaká je jeho fyzická kondice, nebo jakým aktivitám se doposud věnoval. Každý si stanovuje své cíle individuálně a na základě svých možností. V tom spočívá unikátnost DofE.“ Získaný certifikát je pro účastníky mezinárodně uznávaným potvrzením toho, že mají pevnou vůli a dokáží na sobě pracovat. Často jim tak může dopomoci k zajímavé pracovní příležitosti nebo k získání stipendia na zahraničních univerzitách.

Program je v České republice podporován řadou osobností – mezi nejvýznamnější patrony patří třeba Marek Eben, Dan Přibáň, Lejla Abbasová nebo Klára Nademlýnská, které se v prosinci minulého roku zúčastnily slavnostních předávání DofE certifikátů v Českém muzeu hudby a Knihovně Václava Havla. K neméně důležitým podporovatelům patří i firmy, které podporují Mezinárodní cenu

vévody z Edinburghu jak z hlediska mentoringu a know-how, tak i formou finanční podpory. Na konci minulého roku se do této formy podpory zapojila například Nadace Kooperativy, dlouhodobě pak DofE spolupracuje například s innogy nebo EPH.

Představení tohoto programu v Jihlavě nebylo první akcí tohoto druhu – v minulosti proběhly podobné regionální akce už v Ostravě a ve Zlíně, kde se setkaly s velkým úspěchem. 

Na prezentaci a povídání o této zajímavé formě neformálního vzdělávání dorazila kromě ředitelů a zástupců místních škol také Jiřina Koukalová, která program představila z účastnického úhlu pohledu. Právě Jiřina byla jednou z absolventek a absolventů zlaté úrovně, kteří na podzim převzali svůj certifikát a odznak z rukou prince Edwarda, syna zakladatele programu. Jak sama říká: „DofE mě naučilo vytrvat. A také to, že se vyplatí dotáhnout vše až do konce.“ Zástupkyní ze strany vedoucích byla Lucie Čížková, koordinátorka z jedné ze zapojených škol. DofE sama už několik let aktivně podporuje. 

Fotogalerie
NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 22.03.2018 19:25
0 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo