Provozem automatizovaných a autonomních vozidel se bude zabývat nově zřízená Etická komise

Ministerstvo dopravy, které aktivně rozvíjí oblast autonomní mobility, se rozhodlo zřídit Etickou komisi pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR.

uniweb weby

Jejím cílem je komplexně posoudit otázky etiky a s ní související témata v oblasti automatizovaných a autonomním vozidel v ČR. Předsedou komise je PhDr. David Černý, Ph.D., dalších dvanáct členů tvoří přední odborníci v oblasti etiky, práva, společenských věd, umělé inteligence či technických oborů.

Hlavními oblastmi, kterými se bude Etická komise zabývat, jsou například interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR. 

Do konce roku 2020 pak Etická komise zpracuje doporučení a návrhy opatření, která povedou k bezproblémové implementaci autonomních vozidel do běžného provozu. Například velmi důležitým a diskutovaným tématem je interakce silničních a drážních vozidel. Odborné závěry komise tak budou postihovat nejen výlučně oblast silniční dopravy, ale i dalších druhů dopravy a budou tak Ministerstvem dopravy využitelné v širším kontextu.

Poznámka redakce: pokud vás zajímá budoucnost dopravy a novinky z oblasti automobilového světa, navštivte stránky www.autonewsletter.cz.

Oblast etiky je nedílnou součástí tématu autonomního řízení, které má potenciál pozitivně přispět k bezpečnosti a dostupnosti dopravy. Zřízení Etické komise je v souladu se strategickými materiály, jako je Národní strategie umělé inteligence v České republice či Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice. Téma etiky je také řešeno na evropské úrovni - etika umělé inteligence a autonomního řízení bude jedním ze tří stěžejních bodů setkání, které za účasti ministrů členských států EU a zástupců Evropské komise proběhne na podzim tohoto roku. 

Složení Etické komise:

Předseda:

PhDr. David Černý, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda:

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník – Centrum dopravního výzkumu

Členové:

Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Oxon) – CMS

JUDr. Adam Doležal, LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. – Ústav státu a práva AV ČR

Ing. Martin Hron – TÜV SÜD Czech

PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. – Filosofický ústav AV ČR

Mgr. Juraj Hvorecký Ph.D. –  Filosofický ústav AV ČR

Ing. Tomáš Ječný – Škoda Auto

Ing. Václav Jirovský, Ph.D. – Fakulta dopravní, ČVUT v Praze

Daniel D. Novotný, Ph.D. – Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. et Ing. Václav Uhlíř  – Fakulta informačních technologií VUT

prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. – Ústav informatiky AV ČR

Autor: REGIONVYSOCINA.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
st 22.04.2020 16:460 +
 
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024