Radon v Kraji Vysočina - neviditelný a nebezpečný plyn

Kraj Vysočina bojuje proti neviditelnému nepříteli – radioaktivnímu plynu radonu, který může způsobovat rakovinu plic. Nabízí bezplatné dlouhodobé měření radonu v předškolních a školních zařízeních, bytech a rodinných domech. J

uniweb weby

Radon je neviditelný radioaktivní plyn bez zápachu, který vzniká jaderným rozpadem uranu. Při průniku z podloží do pobytových prostor a místností se radon přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Radon je po kouření druhým nejčastějším rizikovým faktorem, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic. 

„Území Kraje Vysočina je vzhledem ke geologické struktuře velmi bohaté na uranové žilky a žíly, a proto patří k oblastem s vyšší mírou rizika ozáření radonem“, uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí a dodal: „Rizikovou situací je dlouhodobý pobyt v budovách se zvýšenou objemovou aktivitou radonu, kterými mohou být domácnosti, školy i pracoviště. Tato místa často nejsou dostatečně chráněna proti pronikání radonu z podloží nebo byla postavena z rizikových materiálů“.

V České republice mohou o bezplatné měření objemové aktivity radonu požádat předškolní a školní zařízení, i majitelé bytů a stávajících rodinných domů. Dlouhodobé měření zdarma s délkou od 2 až do 12 měsíců za pomoci pasivních detektorů lze objednat na stránkách Radonového programu ČR.

Měření na pozemku určeném k výstavbě provádí osoby s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle závazné metodiky. Toto měření je krátkodobé, trvá však minimálně sedm dní a je prováděno komerčními firmami s povolením úřadu.

Při splnění podmínek daných vyhláškou č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích je možné prostřednictvím krajského úřadu podat žádost o poskytnutí dotace na opatření podle vyhlášky č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. Žádost je předkládána na základě výzvy Ministerstva financí č. 7/2024 ze dne 12. 1. 2024.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy