Ředitelé škol na Pelhřimovsku zkvalitňují výuku a zlepšují komunikaci s rodiči

Vybavení nových moderních učeben na základních školách, ale i zlepšení komunikace mezi školou a rodiči podporuje na Pelhřimovsku Místní akční plán (MAP). Pelhřimovsko bylo mezi prvními regiony České republiky, kde byl díky kvalitnímu zpracování schválen tzv. strategický rámec, na jehož základě mohou obce zvelebovat své školy.

uniweb weby

Zřizovatelé místních základních škol, obce, se zasadili o to, aby na Pelhřimovsku včas odstartoval místní akční plán a jeho uskutečnění.
„Díky aktivitě starostů může dnes většina škol žádat o prostředky na modernizaci a vybavení učeben. Jejich žáci se tak naučí pracovat s moderními technologiemi a pomůckami a budou tak lépe připraveni na požadavky, které na ně budou kladeny v souvislosti s přechodem na další studium a do praxe,“ říká Vladimíra Hojgrová, manažerka projektu Místní akční plán ve vzdělávání.
Například v městysi Nová Cerekev usilují o vznik zcela nového polytechnického pavilonu. Město Počátky podporuje celkovou modernizaci odborných učeben, a to jak řemeslných, tak přírodovědných i jazykových. Obdobných projektů je na Pelhřimovsku řada. Zhruba 80 % škol bude usilovat o finanční prostředky z Evropské unie k modernizaci učeben.
 
Současně se v rámci projektu MAP pracovalo s pedagogickými týmy. Vedení škol umožnila provedení supervizí, které se zaměřovaly na určení dalších potřeb škol v území. Jako jeden z hlavních problémů byla identifikována komunikace mezi školou a rodiči. Vzhledem k tomu, že obce i realizátoři projektu vidí školu jako významného činitele dané místní komunity, rozhodli se podpořit zlepšení v oblasti komunikace mezi rodiči a školou. Ředitelé škol (nebo jejich zástupci) tak mají od ledna možnost navštěvovat systematický kurz, kde se seznámí se základy PR a komunikace s médii, krizové komu nikace i s technikami řešení sporů a efektivní komunikace. Kurz je zaměřen prakticky a vychází z konkrétních potřeb škol v regionu. Ředitelé škol mají také možnost konzultovat konkrétní problémy a kauzy, s nimiž se setkávají tak, aby nalezli řešení co nejužitečněji uplatnitelné v dané situaci.


SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
03.02.2017 15:32
0 +
 
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby