Stotisícová pokuta od inspekce pro žďárskou firmu, ta se brání a zjednává nápravu

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Havlíčkově Brodě uložili pokutu sto tisíc korun společnosti AVE Žďár nad Sázavou, s. r. o., za nesprávné provozování zařízení k omezování emisí z provozu bioplynové stanice ve Žďáru nad Sázavou. Ta s pokutou nesouhlasí, brání se a současně zjednává nápravu.

uniweb weby

„Při kontrole, kterou kontroloři provedli v březnu 2017, zjistili, že instalovaný biofiltr, který slouží jako koncové zařízení na likvidaci zejména pachových látek, byl po dobu minimálně dvou měsíců provozován s teplotou pod bodem mrazu. To mělo významný vliv na jeho správné fungování a zcela jistě představovalo zvýšenou zátěž pro okolní prostředí,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.

Podle jeho slov společnost AVE Žďár nad Sázavou, s. r. o., porušila svoji povinnost tím, že se neřídila schváleným provozním řádem a dopustila provoz bioplynové stanice s prakticky nefunkčním zařízením k omezování emisí. Podle Panského je provoz bioplynové stanice zdrojem četnějších stížností na zápach a ze strany ČIŽP je mu věnována zvýšená pozornost. Sankce za pochybení v oblasti povinností legislativy životního prostředí byla tomuto provozu v minulosti uložena inspekcí opakovaně.
Proti uložené pokutě podala společnost odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, to ho však zamítlo a sankce byla v plné výši potvrzena.

„Bioplynová stanice ve Žďáru nad Sázavou, kterou naše společnost provozuje, je povolená rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, jenž schválil provozní řád tohoto zařízení. V něm je mimo jiné uveden i způsob, jak mají být v provozu instalované biofiltry. Inspektoři České inspekce životního prostředí při kontrole z předložených záznamů v provozním deníku zjistili, že ve sledovaném období klesla teplota v biofiltrech. V několika případech i pod bod mrazu, čímž došlo k porušení podmínek provozního řádu. Jednalo se o období od prosince 2016 do února 2017, kdy byly venkovní teploty extrémně nízké, a proto teplota biofiltru klesla o několik stupňů pod povolenou hranici (v jednom případě až o 4°), za což byla naší společnosti udělena pokuta. Nejednalo se tedy o špatnou instalaci filtru,“ dodala stanovisko firmy Pavla Ivácková, ředitelka komunikace a marketingu AVE CZ.

Podle informací Pavly Iváckové inspekce rovněž na místě konstatovala, že pachová zátěž v okolí biofiltru odpovídá dané technologii. Naše společnost zaznamenala jeden telefonický dotaz na zápach v průběhu loňské zimy.

„Proti udělení pokuty jsme se odvolali, protože jsme pokutovaným skutkem nezapříčinili žádné znečistění životního prostředí. Zároveň jsme zahájili úpravy biofiltru tak, abychom jeho konstrukcí a izolací zajistili, že se tato situace nebude opakovat, což se nám podařilo a nyní je již vše v souladu s provozním řádem. Druhým důvodem našeho odvolání byl fakt, že jsme prostředky ve výši pokuty chtěli věnovat na úpravu biofiltrů.
Kontrola, na základě které zjistili inspektoři ČIŽP porušení podmínek, proběhla v době, kdy AVE CZ vlastnicky vstupovala do této společnosti. Ihned poté jsme přistoupili k úpravám biofiltrů a od té doby už provozujeme bioplynovou stanici v souladu se všemi povoleními,“ uzavřela Pavla Ivácková.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 29.01.2018 13:51
0 +
 
Související
Nejčtenější

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.


Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.


Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.

Thumb err:You must first call Open, OpenBinary or New.


Hlavní zprávy