Studijní obor praktická sestra se nově objeví i v nabídce střední školy v Pelhřimově

Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov (SPŠ a SOU Pelhřimov) ve spolupráci se zřizovatelem, Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací plánuje otevřít ve školním roce 2024/2025 nový obor Praktická sestra, který by žákům poskytoval kvalitní vzdělání a příležitosti k rozvoji dovedností v oblasti zdravotní péče.

uniweb weby

Tento inovativní maturitní obor by měl být zaveden jako odpověď na rostoucí poptávku po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících na Pelhřimovsku.

Vzdělání bude čtyřleté, denní a ukončené maturitní zkouškou. Kapacita třídy je stanovena na 24 žáků v ročníku. Odborné teoretické učebny a učebny s vybavením pro praktickou výuku by měly být jak v prostorách školy, tak v Nemocnici Pelhřimov. „Směrování školy kopírovalo vždy potřeby trhu práce po odborných profesích. Již při výběrovém řízení na nového ředitele školy vyvstala otázka vyváženosti nabídky oborů pro chlapce a dívky. Následně přišel společně ze strany zřizovatele a zástupců Nemocnice Pelhřimov návrh zavést na naší škole nový obor Praktická sestra,“ sdělil Lukáš Tříska, ředitel Střední průmyslové školy a středního odborného učiliště Pelhřimov. 

Mezi hlavní cíle nového oboru patří příprava kompetentních praktických sester, kdy budou žáci a žákyně absolvovat komplexní výcvik, zahrnující jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti, aby se stali kvalifikovanými a zkušenými profesionály. 

„V Nemocnici Pelhřimov aktuálně pracuje 332 zdravotních sester. Zřízení maturitního oboru „Praktická sestra“ by bylo efektivním nástrojem pro zvýšení počtu kvalifikovaných zdravotních sester nejen u nás, ale v celém regionu. Naším úkolem je zajistit ve spolupráci se SPŠ a SOU Pelhřimov kvalitní vzdělávací program a praktickou výuku, aby byli žáci dobře připraveni na svou budoucí kariéru,“ informoval Jan Mlčák, ředitel Nemocnice Pelhřimov. 

Výuku všeobecně vzdělávacích předmětů by zajišťovali učitelé ze SPŠ a SOU Pelhřimov a výuku odborných předmětů by měli v gesci externisté z Nemocnice Pelhřimov, kteří splňují odbornou i pedagogickou způsobilost. Praxe by probíhala v Nemocnici Pelhřimov. 

Výuka by měla začít v pondělí 2. září 2024. „Žáci tohoto maturitního oboru musí projít standartním přijímacím řízením školy a očekává se od nich pozitivní vztah k oboru spolu s empatií a snahou pomáhat druhým. Naším cílem je vytvořit takové prostředí a podmínky studia, díky kterým se obor stane vyhledávaným žáky devátých ročníků a dojde k naplnění jeho maximální kapacity,“ uzavřel Lukáš Tříska, ředitel SPŠ a SOU Pelhřimov. 

Absolventi tohoto studijního oboru najdou uplatnění ve zdravotnických službách lůžkového i ambulantního typu, ale i v sociálních službách jako jsou například domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem.

Současná nabídka vzdělávání zdravotních sester v Kraji Vysočina:

SŠ vzdělání pro sestry

  • obor Praktická sestra

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava)

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou (SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod (SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

VOŠ vzdělání pro sestry

  • obor Diplomovaná všeobecná sestra

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava)

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou (SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod (SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod)

  • obor Diplomovaná dětská sestra

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava)

VŠ vzdělání pro sestry

  • obor Všeobecná sestra

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ; kraj není zřizovatelem)

Zdroj: TZ Kr-Vysocina.cz, Nemocnice Pelhřimov 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 25.09.2023 21:000 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy