Svět je bohatší o nový minerál. Díky odborníkům z Moravského zemského muzea

Mineralogové z Moravského zemského muzea Mgr. Eva Víšková, Ph. D. a Mgr. Jiří Toman, Ph. D. se podíleli na objevu nového minerálu.

uniweb weby

„V rámci zahraniční terénní cesty v září 2019 jsme navštívili revír v okolí Dobšiné, který je známý historickou těžbou kobaltu a niklu“, vzpomíná Eva Víšková. „A podařilo se nám zde odebrat zajímavý mineralogický materiál, u kterého jsme se rozhodli, že bude dobré jej blíže prozkoumat“, doplňuje Jiří Toman.

Minerál byl tedy následně podroben detailnímu studiu, na němž naši odborníci spolupracovali s mineralogy z Národního muzea, Slovenské akademie věd, Masarykovy univerzity a České akademie věd. 

Výsledkem spolupráce je rozšíření mineralogického systému o nový minerál – dobšináit  [Ca2Ca(AsO4)2·2H2O].

Ten potvrdila na začátku února letošního roku Komise pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci (Commission on New Minerals, Nomenclature & Classification; CNMNC) při Mezinárodní mineralogické asociaci.

Dobšináit je 23. minerálem popsaným poprvé na světě z území Slovenska; název je odvozen od města Dobšiná. 

Jedná se o nový člen roselitové skupiny s dominantním zastoupením vápníku. Minerály roselitové skupiny patři k poměrně vzácným arzeničnanům s obsahem vody. Holotyp (typový vzorek), na kterém byl dobšináit identifikován, bude uložen ve sbírce Mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea.

V současné době se připravuje odborná publikace, aby byly splněny všechny podmínky pro definitivní uznání tohoto nového minerálu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
út 23.02.2021 09:300 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy