Velikonoční programy v Národním muzeu v přírodě on-line

Pouze prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek jsou prezentovány velikonoční zvyky a tradice napříč Národním muzeem v přírodě.

uniweb weby

O víkendu 27. a 28. března 2021 by Muzeum v přírodě v Zubrnicích, jedna z organizačních složek Národního muzea v přírodě, ožilo dalším programem – Velikonoce v Zubrnicích.  

Návštěvníci by na návsi a v areálu muzea oslavili jarní slunovrat a poznali tradiční velikonoční zvyky – jako například vynášení Morany za doprovodu folklórních souborů, vyzkoušet si zdobení kraslic či pletení pomlázky nebo poznat vrbové proutí jako užitný materiál našich předků. 

„Naší snahou je najít cestu k obohacení návštěvníků, alespoň virtuálně je seznámit s průběhem velikonočního období a svátků – formou oficiálních stránek Muzea v přírodě Zubrnice na facebooku, na webových stránkách www.nmvp.cz a na oficiálním youtube kanálu muzea - prostřednictvím krátkého videa. Nosné téma pro nás budou nadále představovat tradice a zvyky českých Němců – velikonoční a jarní. To vše prostřednictvím krátkých textů, fotografií či slideshow. Na webu, v sekci Živé muzeum, bude představena v on-line podobě výstava Proutí, která je nainstalována fyzicky v Domě z Loubí. Dále zde budou prezentovány významné dny, především během pašijového týdne – počínaje Květnou nedělí,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice. A dodala: „V kostele Sv. Maří Magdaleny je již v současné době nainstalována výstava Jiří Kubový - Ztracené obrazy, která svou povahou reaguje na prostředí kostela, jeho poválečnou podobu a církevní témata obecně. Návštěvníkům bychom ji rádi zprostředkovali minimálně formou fotografií a rozhovoru s autorem. Při procházce napříč Zubrnicemi chceme návštěvníkům, prostřednictvím jednotlivých zastavení na stezce, představit velikonoční zvyky a tradice. Stezka samotná bude přístupna od 20. března do 6. dubna včetně, povede Mlýnským údolím a bude mít celkem 11 stanovišť. Kdo odevzdá správně vyluštěnou celou tajenku, na toho čeká odměna. Pro obyvatele Zubrnic a okolí jsme připravili výzvu „Vyzdobte si okno nebo zahradu“ s tím, že od 27. března do 6. dubna nám mohou zájemci posílat své fotografie, které poté budou zveřejněny na sociálních sítích muzea. 3D formou bychom rádi návštěvníkům prezentovali vybrané předměty, které jsou úzce spojeny s velikonoční tématikou. Zároveň se chceme i „pochlubit“ aktuálním přírůstkem mezi sbírkovými předměty – zajímavou pomlázkou z textilních pásků, které byly určeny pro výrobu zipů. Tyto pomlázky si dříve pletly dělnice v zubrnické pobočce firmy KOH-I-NOOR.“

Virtuální formou i fyzicky budou prezentovány velikonoční a jarní zvyky, tradice a činnosti v Muzeu v přírodě Vysočina.

„V letošním roce se měla, za normální situace, velikonoční akce uskutečnit v Památkové rezervaci Betlém Hlinsko od 30. března po celý následující měsíc. Zároveň i za této situace těžíme z toho, že rezervace je pro turisty a návštěvníky volně přístupná a mohou alespoň nahlédnout do oken objektů. Tohoto jsme využili a připravili si několik her a zajímavých aktivit. Začali jsme již 8. března soutěží „Kvízová okénka aneb Co je to?“ – drobné předměty budou mít návštěvníci možnost vidět v oknech a poznávat, k čemu sloužily, do 25. března.  Hned následující den, 26. března, se okna promění a vyzdobí je vybrané velikonoční atributy. Vedle nich budou i krátké informace o významných okamžicích velikonočních svátků. Ty mohou návštěvníci zhlédnout v oknech vybraných objektů do 7. dubna. V následujících dubnových dnech bychom rádi, formou hry, představili známé i méně známé pranostiky – cílem bude sestavit jejich správné znění a správně poskládat jednotlivé slabiky. Následně, prostřednictvím panelů umístěných na plotech vybraných objektů, zájemce seznámíme s pravidly dřívějších dětských her - tlučení špačků, kamínky, hra s knoflíkem, honění obruče či chůze na chůdách,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočině, které spravuje areály Veselý Kopec a Památkovou rezervaci Betlém Hlinsko. „Zároveň chceme během těchto dnů využít i virtuálního prostředí a návštěvníkům představit formou textů, receptů, fotografií, krátkých videí postní, velikonoční a jarní zvyky. Začali jsme na muzejním facebooku představením jednotlivých postních nedělí. Následovat budou dny pašijového týdne či formy zdobení kraslic. Zde bychom rádi vyzvali naše on-line fanoušky i k aktivní účasti a zaslání fotografií svých vyrobených kraslic či tradičně zdobených vajíček. Na instagramu muzea představujeme několik vybraných jídel, spjatých i s postní dobou (např. návinnou polévku, chlebovou polévku či jablkovou kaši). Na ty bychom navázali prezentací různých forem zdobení kraslic a významem jednotlivých ornamentů – od 15. března do samotných velikonočních svátků. Vybrané techniky zdobení jsou: voskovaná batika, přírodní batika a tzv. škrabky. Webové stránky muzea www.nmvp.cz od 15. března budou prezentovat v cyklu „Jaro je tu“ nejdříve postní období, vynášení Smrtky, pašijový týden a posléze vodění jidáše, velikonoční koledu (jaký býval dříve průběh koledy). Na velikonoční období naváže na webu prezentace jarních přípravných zemědělských prací a jarních dětských her,“ doplnila Křivanová

Velikonoční období na Hané bude prezentováno na facebooku Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích, a to od 18. března do 5. dubna.

„Zájemci se zde seznámí např. s funkcí pomlázky, s podobou hanáckých kraslic nebo s tradičními velikonočními pokrmy. Dále se také dozví, čím jsou zajímavé dívčí obchůzky na Smrtnou neděli v Citově, co je to odklapávání, kde chodí s klapači na obchůzku i zrádný Jidáš nebo jak se slaví mrskut v obci Mrsklesy. Nebudou samozřejmě opomenuty také informace o pozoruhodných velikonočních slavnostech Matiček a Ježíškových Matiček na Hané, které jsou od roku 2017 zapsané dokonce i v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm seznámí virtuální návštěvníky s průběhem velikonočního období.

„V této složité době se snažíme našim příznivcům přenést kousek muzea do jejich domova. V předešlém období jsme se setkali s velkým zájmem veřejnosti po poznání zvyků a tradic. Proto jsme se rozhodli pokračovat v našich online aktivitách a připravili jsme nový cyklus s názvem Dajte vajíčko malované, který bude probíhat na webových stránkách a sociálních sítích muzea od 24. března do 7. dubna 2021. Zajímavou formou videí či archivních fotografií si připomeneme vybrané okamžiky velikonočního období a osvětlíme známé i pozapomenuté zvyklosti, které se k této době váží. Chybět nebudou tradiční recepty a zajímavé návody,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. A dodal: „Čtenáře seznámíme s vybranými okamžiky ze života našich předků spojenými s velikonočním obdobím. Představíme, jak se prožívali přípravy na Velikonoce v chalupách, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem a jak se to projevilo v lidové kultuře. Odpovíme také na otázky, jak to bylo s půstem a co se jedlo, proč se nesmí o Velkém pátku pracovat s hlínou, jakou moc má voda, a také proč je třeba o šmigrustu děvčicu pořádně vyšvihat a jaké za to ogar dostal vajíčko.“

Velikonoční seriál naleznou zájemci na www.nmvp.cz/velikonoce

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy