Vláda schválila plán zavádění moderního evropského zabezpečení železničních tratí

Má zvýšit úroveň bezpečnosti a umožnit lepší využití kapacity tuzemské železniční dopravy.

uniweb weby

Vláda schválila Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS, který navrhuje postupné zavedení jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS na 4 800 km železničních tratí do roku 2030 a na celou železniční síť do roku 2040.

Naváže tak na probíhající zajištění koridorových a hlavních tratí touto technologií.

„Další zvýšení bezpečnosti železničního provozu dlouhodobě potřebujeme, roste počet projetí návěsti Stůj a my na to musíme reagovat. Proto vláda dnes schválila tento plán a proto do budování tohoto zabezpečovače dáváme několik miliard korun ročně,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Na rozdíl od jiných evropských zemí, kde ETCS slouží zejména k zajištění interoperability, pomůže systém v Česku zejména tím, že zvýší úroveň bezpečnosti. ETCS by mělo například zabránit i takovým nehodám, které se staly v loňském létě u Perninku, nebo letos v srpnu u Milavčí u Domažlic.

Schválený Plán navrhuje termíny zavedení ETCS na jednotlivých tratích, včetně odhadu finančních potřeb  pro zajištění výstavby traťové části ETCS, i pro vybavení vozidel dopravců palubními jednotkami, kterým bude ze strany státu pro tyto účely poskytnuta finanční podpora. 

„Plán zabezpečení počítá s vybavením 4 800 km tratí do roku 2030 s náklady ve výši 47 miliard Kč. Již nyní máme na traťovém zabezpečení zasmluvněny práce přes 8 miliard Kč a i dopravci již využili spolufinancování z evropských zdrojů přesahující 3 miliardy Kč. Technologií je již vybaveno přes 650 km našich tratí za další 3 miliardy Kč, probíhá zkušební provoz, a dopravci mají zajištěno financování pro 475 lokomotiv,“ přidává podrobnosti ministr dopravy.

Schválený dokument připravilo Ministerstvo dopravy a Správa železnic společně s dalšími odborníky po konzultacích s dopravci, odbory i kraji.

Co to je ETCS?

  • ETCS je jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení. Má vlakovou část (jednotka v lokomotivě) a traťovou část (systém přímo  na trati).

  • je to systém, který jako prakticky jediný dokáže za určitých okolností sám zastavit vlak bez zásahu strojvůdce. Pokud například strojvedoucí nerespektuje návěst Stůj, systém chybu zjistí a vlak bezpečně zastaví,

  • v současné době existuje v členských státech Evropské unie celá řada různých vlakových zabezpečovacích zařízení. Je třeba jejich sjednocení, 

  • umožňuje spolehlivě a kontinuálně kontrolovat jízdu vlaků. Použitá technologie dohlíží na to, zda se vlak pohybuje v přesně vymezeném úseku trati.

  • dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vlaku v daném úseku trati. Při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vozidla. Před zahájením provozního nebo nouzového brzdění ale nejdříve varuje strojvedoucího, aby měl možnost změnou způsobu řízení vozidla sám snížit rychlost, případně zastavit.

  • Podrobnosti zde


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 15.09.2021 09:400 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy