Nulové DPH na elektrickou energii a plyn

Ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2021 rozhodla o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku.

uniweb weby

Generální pardon, jehož plné znění naleznete zde, reaguje na prudký nárůst cen těchto komodit na světových trzích. Zároveň Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely Zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022.

„Aktuální a předpokládaný růst cen energií, který zásadním způsobem zasahuje do rodinných rozpočtů domácností, představuje nepochybně mimořádnou ekonomickou situaci. Co se týče souladu s legislativou EU, Česká republika ještě před nabytím účinnosti generálního pardonu požádala o možnost aplikace nulové sazby DPH evropského komisaře pro hospodářství. Očekávám, že této žádosti bude s ohledem na celoevropský rozsah problému vyhověno a ČR tak bude moci od 1. ledna navázat na tento dočasný pardon novelou zákona o DPH,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.
„Těmito kroky se připojujeme mezi všechny zodpovědné vlády na světě, které v tuto chvíli aktivně řeší, jak zmírnit dopad růstu cen energií na domácnosti. Podobně jako u respirátorů, kde se snížení DPH okamžitě promítlo do cen pro konečné spotřebitele, chceme podpořit tuzemské domácnosti zavedením nulové sazby DPH na elektrickou energii. Domácnost, která za elektřinu zaplatí 1000 Kč měsíčně, v následném vyúčtování ušetří jen za listopad a prosinec zhruba 350 Kč,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová s tím, že díky předložené novele bude možné v tomto opatření pokračovat i v roce 2022. „Nejedná se pochopitelně o krok, který by stoprocentně zamezil zdražení elektřiny domácnostem, ale rozhodně povede k jeho zmírnění. A to je podstatné,“ dodává Alena Schillerová.

Plné znění pardonu:

Finanční zpravodaj č. 34/2021

Český překlad dopisu komisaři Paolo Gentilonimu:

Vážený pane komisaři,

oslovuji Vás se žádostí umožnit České republice aplikovat dočasné osvobození od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně pro dodání elektřiny a plynu, a to z důvodu aktuálního skokového vzrůstu cen těchto energetických komodit.

Skutečnost, že růst cen energií je závažným problémem, který se dotýká všech členských států Evropské unie, potvrdila Evropská komise ve svém materiálu „Řešení rostoucích cen energií: soubor nástrojů pro akci a podporu“. V důsledku toho oceňuji, že výbor pro DPH následně učinil vstřícný krok, kdy členské státy mohou požádat zrychleným postupem o konzultaci dle čl. 102 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve věci snížené sazby daně. Této možnosti Česká republika v nejbližších dnech také využije.

Možnost aplikovat sníženou sazbu daně na dodání elektřiny a plynu bude sice znamenat v České republice pro postižené nízkopříjmové domácnosti a malé podniky úsporu 11 p. b. (rozdíl mezí základní a nejnižší sníženou sazbou daně), avšak skokové a masivní navýšení cen žádá razantní řešení v podobě možnosti aplikovat osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, a to alespoň na dočasnou dobu.

Toto stanovisko také Česká republika vznesla při projednávání návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty. Z diskuze se však jevilo, že by členské státy upřednostňovaly řešení tohoto problému velkého významu prostřednictvím nového legislativního návrhu.

Z tohoto důvodu se obracím na Vás jako zástupce Evropské komise pro ekonomiku a žádám o zvážení rychlé přípravy nového legislativního návrhu, jehož cílem bude řešení této krize tím, že umožníte členským státům dočasně osvobodit dodávky elektřiny a plynu od DPH.

Současně pokud by členský stát tak již dočasně postupoval, považuji za potřebné, aby nebyl vystaven řízení o nesplnění povinnosti na základě rozporu s unijním právem, neboť ačkoliv nelze společenské a individuální následky pandemie vyvolané virem Covid-19 s čímkoliv srovnávat, je zřejmé, že dopady růstu cen energií mohou vyvolat obdobné a dlouhodobé negativní dopady na ekonomiku všech členských států Evropské unie.

Aktuální situace vyžaduje okamžité řešení. Je proto nutné neprodleně přijmout cílená opatření na ochranu zranitelných spotřebitelů a zmírnění dopadů této energetické krize i na podniky.

Proto bych závěrem ráda vyjádřila přesvědčení, že v nastalé situaci pochopíte nutnost přijmout zmiňovaná řešení, které mohou urychleně zmírnit dopady současně energetické krize.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024