Šest nových projektů pro úsporu energie: investice 447 milionů korun, dotace až 90 milionů

Kraj Vysočina financuje realizaci šesti projektů snižujících energetickou náročnost škol, ubytoven a dalších objektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Celková investice činí 447 milionů korun, přičemž 40% způsobilých výdajů pokryje dotace. Realizací projektu se očekává úspora energií ve výši 35–40 procent.

uniweb weby

Kraj Vysočina pokračuje v projektech energetických úspor: Šest nových projektů se zaměřením na snížení energetické náročnosti budov se chystá realizovat v rámci operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Tato opatření jsou připravena pro školy, ubytovny a další objekty v majetku kraje a slibují úspory energií až o 40 procent.

„Zařazení těchto šesti nových projektů bylo provedeno na základě naplňování energetického managementu kraje a provedených analýz. Celkově bylo v loňském roce posouzeno z hlediska vhodnosti a potenciálu úspory energií 26 objektů v majetku kraje, z nichž bylo vybráno právě těchto šest. U všech objektů očekáváme naplnění podmínek pro spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, přičemž předpokládáme úsporu energií ve výši 35–40 procent“, uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

Předpokládaná výše nákladů na přípravu šesti nových projektů činí 17 milionů korun, po sečtení s očekávanými realizačními náklady jde o 447 milionů korun. Z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 by mělo být pokryto minimálně 40 % způsobilých výdajů, reálná výše dotace by se měla pohybovat v intervalu 54 až 90 milionů korun.

U všech objektů bude kromě stavebních úprav k zateplení a výměně oken uvažováno i s dalšími energeticky úspornými opatřeními jako například instalace fotovoltaických elektráren, modernizace osvětlení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, rekonstrukce topné soustavy či snížení energetické náročnosti technologických provozů. Ve vybraných případech pak bude přistoupeno i k rozsáhlejší rekonstrukci těchto objektů.

„Vytváříme zdravější a pohodlnější prostřední pro vzdělávání, ale i ubytování studentů, což je nezbytné pro podporu a další rozvoj kvality krajského školství,“ doplnil Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Například na jedné ze středních škol bude v rámci tohoto projektu provedena výměna oken za energeticky úspornější, zateplení fasády a zastřešení budovy, modernizace osvětlení a instalace fotovoltaické elektrárny na střeše. Tím se nejen sníží náklady na energie, ale také se podpoří zdravější a příjemnější prostředí pro studenty a pracovníky školy.

Krajský radní pro školství, Jan Břížďala, doufá, že se tak jim podaří přilákat více studentů a nabídnout lepší podmínky pro studium, což je klíčové pro další rozvoj regionu. Tento přístup je příkladem toho, jak moderní a udržitelná opatření mohou nejen přispět ke snižování nákladů, ale také zlepšovat kvalitu života a možností obyvatel kraje Vysočina.

Jedním z cílů Kraj Vysočina je kontinuálně hledat další možnosti úspor energie a využití zelených technologií v rámci svých kompetencí a odpovědnosti za životní prostředí v regionu. Tato snaha o energetickou udržitelnost a efektivitu přispívá k cílům Evropské unie v oblasti klimatických změn a zlepšení životního prostředí pro občany České republiky.


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
čt 01.02.2024 19:040 +
 
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024