Účetní závěrka ČR: Celkový majetek státu stoupl v roce 2020 na 5,85 bilionu Kč

Ministerstvo financí sestavilo v pořadí už šestou účetní závěrku České republiky za rok 2020.

uniweb weby

Zveřejněním konsolidovaných účetních výkazů České republiky za rok 2020 získává veřejnost příležitost nahlédnout do hospodaření státu a získat přehled o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy. MF dále zveřejňuje podrobnou zprávu, která uveřejněné výkazy blíže vysvětluje a analyzuje.

„Už pošesté nabízíme laické i odborné veřejnosti možnost nahlédnutí pod pokličku hospodaření státu. A stejně jako v předchozích letech, v roce 2020 vzrostl celkový majetek státu na 5,85 bilionu korun,“ říká ministryně financí Alena Schillerová a dodává: „Současně se jedná o první konsolidované účetní výkazy státu, které jsou zejména za druhou polovinu roku 2020 už výrazně ovlivněny průběhem covidové pandemie. Zřejmé je to zejména u závazků z vydaných státních dluhopisů, u státních dopravců jako Letiště Praha či České dráhy a samozřejmě u nákladů na transfery jednotlivých ministerstev, které poprvé v historii země překonaly hranici jednoho bilionu korun.“

Z aktuální účetní závěrky vyplývá, že i v roce 2020 pokračovala v nárůstu celková aktiva státu, která meziročně vzrostla o 4,2 % a aktuálně činí 5 846 mld. Kč. Do státních aktiv patří zejména stavby, pozemky, movité věci či peněžní prostředky. Majetek státu byl v roce 2020 kryt z 37,8 % vlastním kapitálem a z 62,2 % cizími zdroji.

„Cizími zdroji se rozumí hlavně vydané dlouhodobé státní dluhopisy, jejichž výše dosáhla 1 940,5 miliardy korun. Meziroční navýšení o 401,5 miliardy bylo způsobeno financováním státních výdajů v důsledku covidové pandemie,“ vysvětluje náměstek pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík.

Závazky státu díky tomu meziročně vzrostly o 14 % na celkových 3 406,8 mld. Kč.

S pandemií Covid-19 zaznamenaly významný růst náklady na transfery, které meziročně vzrostly o 17,7 % na celkových 1 097,9 mld. Kč. K významným faktorům podílejícím se na jejich růstu patří zvyšování důchodů, růst provozních dotací a sociálních dávek a především přímá státní pomoc poskytovaná jako kompenzace dopadů covidové pandemie (kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, aj.). Náklady na transfery tvoří zhruba třetinu celkových nákladů státu, které dosáhly v roce 2020 výše 3 393,7 mld. Kč. Zbývající náklady státu představují náklady na mzdy, odpisy a náklady zdravotních pojišťoven. Celkové výnosy státu dosáhly v roce 2020 výše 3 194,8 mld. Kč. Ze 35,9 % byly tvořeny výnosy z daní a poplatků, a to především výnosy ze sociálního pojištění a výnosy z DPH. Česká republika tak jako konsolidační celek vykázala v důsledku covidové pandemie ztrátu ve výši -199,4 mld. Kč.

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 159 účetních jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, o územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, dále o příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo společnosti s významnou majetkovou účastí státu.

„Nejvýznamnějšími účetními jednotkami státu z pohledu podílu na stavu aktiv a pasiv byly v roce 2020 Ministerstvo financí, Skupina ČEZ, hlavní město Praha, Ředitelství silnici a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury,“ uzavírá Jiří Fojtík.

Individuální účetní závěrky některých konsolidovaných jednotek státu lze nalézt na informačním portálu MONITOR.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024