Reporting cen paliva bude pokračovat. Potřebu regulace zatím neprokázal

V reakci na skokový nárůst cen benzínu a nafty na totemech čerpacích stanic přistoupilo v minulém týdnu Ministerstvo financí ke kontrole prodejních cen pohonných hmot, a to formou cenového reportingu čerpacích stanic na denní bázi.

uniweb weby

Podle prvních předběžných výsledků cenové kontroly provozovatelé čerpacích stanic zvyšováním cen pohonných hmot převážně reagovali na výhled dramaticky rostoucích cen a vývoj na komoditní burze.

Provedená analýza MF prokázala dílčí cenové odchylky oběma směry, kdy v jednotlivých případech byly vidět i prodeje se zápornou marží. Vyšší volatilitu prodejních cen lze s ohledem na mechanismus cenotvorby považovat do jisté míry za pochopitelnou, protože většina čerpacích stanic po obdržení dodávky pohonných hmot zná cenu někdy až za 30 dnů a musí v současném nestabilním prostředí na cenové výkyvy operativně denně reagovat. MF přitom aktuálně nepředpokládá, že by se průměrné marže v měsíci březnu nakonec výrazněji odchýlily od února, nicméně v monitoringu cen budeme nadále pokračovat a vyhodnotíme data za celý březen. Prozatím podobně jako většina zemí EU nepřistoupí MF k cenové regulaci formou zafixování maximální výše marží.

„Kontrolou cenové politiky čerpacích stanic se ukázalo, že situace nemá jednoznačného viníka. Marže pumpařů byly ve sledovaném období velmi rozkolísané, někde vyšší, jinde i záporné. Dosavadní analýza zatím ale neprokázala plošně nepřiměřené marže, prodejní ceny zcela ustřelené od velkoobchodních cen na burze, ani podezření na kartelovou dohodu na úkor motoristů. U vývoje cen pohonných hmot jsme viděli paniku na burzách, která se promítla na totemy čerpacích stanic a rozšířila se i mezi spotřebitele, kteří se začali masivně předzásobovat. V takové situaci ničemu nepomohou laciná a instantní populistická opatření typu snižování daní nebo stanovování cenových stropů. V Maďarsku vidíme, jak cenovou regulaci záhy doprovází další restrikce a policejní dozor na pumpách,“ říká k cenám pohonných hmot ministr financí Zbyněk Stanjura.
„V monitoringu cenové politiky čerpacích stanic budeme zatím pokračovat. Rád bych poděkoval provozovatelům pump i petrolejářským asociacím za efektivní spolupráci ve velmi krátkém čase. Zapojení téměř 600 provozovatelů a data za více než 2 400 veřejných čerpacích stanic považuji za průkazný vzorek kontroly,“ dodal Zbyněk Stanjura.

MF tak aktuálně disponuje kompletními cenovými informace od více než 90 % trhu za období od 15. února do 21. března 2022. Provozovatelé čerpacích stanic, kteří dosud údaje nezaslali, budou znovu individuálně vyzváni ke splnění této povinnosti.

S cílem minimalizovat administrativní zátěž jak na straně čerpacích stanic, tak na straně státu při zpracování a analýze reportovaných dat MF ve spolupráci s IT odborníky z resortní Státní pokladny Centra sdílených služeb připravilo pro účely reportingu efektivní a jednoduché IT řešení v podobě webové aplikace, prostřednictvím které bylo možné splnit reportovací povinnost v řádu několika minut.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy