Školní stravování: 218 dětí získalo pomoc za 2,7 milionu Kč

Kraj Vysočina pokračuje v projektu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“, podporujícím školní stravování pro znevýhodněné. V prvním pololetí získalo 218 dětí 15 945 obědů od 31 partnerů.

uniweb weby

V rámci kraje Vysočina pokračuje úspěšný projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“, který již sedmým rokem přispívá k podpoře školního stravování a zajišťuje obědy pro tisíce dětí ze znevýhodněných rodin. Na základě žádostí škol nebo školských zařízení prostřednictvím krajského odboru sociálních věcí byla poskytnuta významná finanční podpora ve výši 2 778 500 Kč.

Pro první pololetí školního roku 2023/2024 se do projektu zapojilo 31 partnerů a zatím bylo podpořeno 218 dětí. Díky tomuto projektu zajistilo 15 945 obědů. Jak uvedl radní Jan Tourek: „Projekt běží v našem kraji už sedmým rokem a za tu dobu pomohl téměř třem tisícům dětí.“

Novinkou je, že projekt „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina“ je nyní realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Tento program nabízí širší možnosti financování, které umožňují zajistit nejen školní stravování, ale také inovativní přístupy k řešení problematiky sociálního vyloučení a snižování nezaměstnanosti.

Kromě finančního příspěvku projekt zahrnuje také další aktivity, jako například vzájemnou spolupráci škol, školských zařízení, rodin, školských poradenství a dalších subjektů, které mohou svým působením přispět k řešení problematiky sociální nouze. Důraz se klade také na zodpovědnost rodičů za stravování svých dětí, kterým je nabízeno poradenství a motivace k aktivní účasti na životě školy.

Díky úspěchům tohoto projektu v Kraji Vysočina se očekává jeho další rozšíření a posílení spolupráce mezi školami, školskými zařízeními a dalšími partnery. Máme tak naději, že se podaří efektivně čelit problémům spojeným se sociálním vyloučením a zlepšit životní podmínky mnoha dětí ve znevýhodněných rodinných poměrech.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy